CPZ International
Splošni podatki o centru

CPZ-International, Center za promocijo znanja je raziskovalna in razvojna organizacija. Vpisan je tudi v register znanstvenih inštitucij Republike Slovenije.

Ustanovitelji

Center je specializiran za evalvacijo, analizo in razvoj novih sistemov izobraževanja, preverjanja znanja in certificiranja, pa tudi za organizacijo in kontrolo kakovosti procesov in postopkov v izobraževanju, za promocijo in odnose z javnostjo v izobraževanju ter na drugih sorodnih področjih. Sledi najnovejšim dosežkom znanosti in tehnologije na različnih področjih ter jih prenaša v načine lotevanja problemov in svoje rešitve. Poseben poudarek in podporo daje razvoju alternativnih prijemov ter rešitvam in inovacijam, ki so učinkovite in upoštevajo nadaljnji razvoj, kulturno ozadje, pa tudi ekonomske in socialne razmere.

Njegovo trenutno delo je usmerjeno na evalvacije izobraževalnih sistemov, razvoj sistemov preverjanja znanja, bazične raziskave na izobraževalnem področju, statistične analize in pripravo ekspertiz za uvedbo sprememb v nacionalnem izobraževalnem sistemu bodisi v splošnem bodisi v strokovnem/poklicnem izobraževanju.

Center ima strokovne zmogljivosti in izkušnje za izvajanje teh dejavnosti, prav tako pa razpolaga z ustrezno tehnično opremo za pripravo vprašalnikov in njihovo analitično obdelavo. Pri svojem delu sodeluje s slovenskimi in tujimi strokovnjaki različnih profilov ter iz različnih držav vsega sveta.