CPZ International
Ustanovitelji

CPZ-International, Center za promocijo znanja sta konec leta 1999 ustanovila dva strokovnjaka za raziskave, preverjanje znanja v izobraževanju in publiciranja.

Dr. Sergij Gabršček je postavil Državni izpitni center v Sloveniji (RIC), ki je bila prva organizacija za izvajanje zunanjega preverjanja znanja v Sloveniji. Bil je njen direktor od ustanovitve leta 1993 do leta 1999.

Metka Uršič je v Državnem izpitnem centru postavila sektor za publicistiko s tiskarno in pripravo za tisk ter ga vodila do leta 1999. Bila je tudi pobudnica in sodelavka pri postavitvi strokovne knjižnice, arhiviranja, tiskanja na zahtevo, trženja, oddelka za razvoj in analize, oddelka za stike z javnostjo in pri uvajanju standardov ISO v centru.