CPZ International
Filozofija

CPZ-International, Center za promocijo znanja

  • je razvojna organizacija. Zastopa stališče, da je razvoj stalnica, ki jo je treba upoštevati na vseh področjih.
  • Verjame, da je ustanova ter njena uspešnost in mesto odsev ljudi, ki delajo zanjo, zato spodbuja osebnostni in intelektualni razvoj posameznika, ustvarjalnost, inovativnost, samoiniciativnost in samostojnost ob hkratnem zavedanju in upoštevanju vsestranskega sodelovanja in timskega dela. Zavzema se za usposabljanje strokovnjakov in vseživljenjsko učenje kot nenadomestljive podlage za intelektualni in osebnostni razvoj. Verjame, da je znanje pomemben temelj osebnostnega in intelektualnega razvoja posameznika.
  • Zanimajo ga - in zato vse to spremlja - novo znanje, novi pogledi in novi načini dela in rešitve na različnih področjih, zato da se čimbolj približa najboljim možnim rešitvam zadanih nalog z upoštevanjem okolja. Sprejema izzive in podpira nove in inovativne prijeme, ideje oziroma rešitve, ki prispevajo k razvoju. Verjame, da je ustvarjanje novega znanja pomemben temelj osebnega in družbenega napredka. Ima visoke standarde znanja ter usmerja ljudi k razumevanju in sprejemanju teh standardov.
  • Center deluje mednarodno ter se povezuje z ustanovami in strokovnjaki z vsega sveta, ki enakopravno sodelujejo pri projektih. Je odprta organizacija in razvija učinkovito sodelovanje in komuniciranje med ljudmi znotraj organizacije ter s posamezniki in organizacijami zunaj nje.
  • Usmerjen je k ljudem. Verjame, da je tekmovalnost dobra in spodbuja dosežke, išče pa tudi druge načine, večinoma z razvijanjem samopobude, samouresničitve, razumevanja in sodelovanja.
  • Zaveda se, da je svet mnogokulturen in da je njegova ohranitev pomembna za prihodnost. Hkrati se zaveda, da je svet nepovratno povezan, zato se zavzema za rešitve, ki upoštevajo in ohranjajo lokalne kulture in mišljenja ter jih integrirajo v celoto.