CPZ International
Seminarji

 

Najavljamo seminar:

V petek, 29. 5. 2009, bo ob 13 h v prostorih CPZ-International Centra za promocijo znanja (soba 113) seminar na temo merjenja napredka vseživljenskega učenja s pomočjo kompozitnega indeksa VžU. V seminarju bo Metka Uršič predstavila kompozitni indeks učenja, ki ga uporabljajo v Kanadi za vsakoletno merjenje napredka vseživljenskega učenja v posameznih pokrajinah. Indeks je organiziran okrog štirih stebrov vseživljenskega učenja, ki so: učiti se, da bi vedeli, učiti se, da bi znali, učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim, učiti se biti.

Najavljamo seminar:

V četrtek, 7. 5. 2009 bo ob 14 uri v prostorih CPZ-International Centra za pormocijo znanja, Parmova 41, Ljubljana, potekal seminar IKT novosti in e-učenje. V njem bo Helena Caf predstavila raziskavo indeksa IKT v svetu s poudarkom na Sloveniji, novosti v e-učenju in smernice nadaljnega ravoja ter študijo primera e-učenja starejši odraslih (50+) (stanje, izzivi in rešitve).

Najavljamo seminar:

V torek, 10. 2. 2009 bo ob 15 uri, bo v prostorih Centra za promocijo znanja na Parmovi 41 v Ljubljani potekal seminar Učenje v skupnosti. Predavateljica Helena Caf bo predstavila značilnosti učenja v skupnosti, njegove prednosti in slabosti. Zakaj se sploh lotevamo takšnega načina izobraževanja in kakšne so dolgoročne koristi.